Rappe.pl

Czym jest umowa licencyjna i jak powinna być stosowana?

Umowa licencyjna w prawie autorskim, jest na szczególnej pozycji. Na jej podstawie licencjodawca uprawnia drugą stronę umowy do korzystania z utworu na określonych zasadach, które są wymienione w umowie w polach eksploatacji. W umowie takiej muszą się znaleźć: strony umowy, utwór, pola eksploatacji, a także zakres korzystania, obszar korzystania i czas korzystania. Strony określa się mianem licencjobiorcy i licencjodawcy. Licencjobiorcą jest osoba, która po prostu nabywa prawo do korzystania z licencji.

Umowa licencyjna a umowa z przeniesieniem majątkowych praw autorskich

Umowa licencyjna różni się od umowy z przeniesieniem majątkowych praw autorskich tym, że nie pozbawia twórcy więzi z jego dziełem. Oznacza to, że licencjodawca dalej będzie mógł dysponować swoim dziełem w celach zarobkowych. Licencjodawca zaznacza, na jakie ograniczenia dysponowania utworem się godzi. Na zawarcie umowy licencyjnej decydujemy się przeważnie w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to takie kiedy twórca chce dalej dysponować swoim dziełem w celu zarobkowym a drugi wynika z braku korzyści, które wynikają z całkowitego nabycia przez licencjobiorcę praw na wyłączność. Trzeba zaznaczyć, że tematyka umów licencyjnych jest bardzo obszerna, na temat umów licencyjnych można by napisać niejedną książkę, dlatego jeśli zastanawiamy się co będzie dla nas lepsze- umowa licencyjna czy umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich skontaktujmy się z prawnikiem lub adwokatem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *