Rappe.pl

Wybierz kierunek Bezpieczeństwo Narodowe na Wydziale Nauk Stosowanych SAN!

Wśród kierunków cieszących się sporym zainteresowaniem młodych ludzi w ostatnim czasie bardzo wysoką pozycją posiada bezpieczeństwo narodowe. To z pewnością bardzo przyszłościowy kierunek, dający szansę zatrudnienia. Wydział Nauk Stosowanych Społecznej Akademii Nauk mający swoją siedzibę w Krakowie proponuje przyszłym studentom studia z zakresu wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Krótka charakterystyka kierunku

Bezpieczeństwo narodowe w Krakowie to kierunek przygotowujący do podjęcia pracy w szeroko rozumianych służbach mundurowych, ale również organach administracji publicznej i innych instytucjach związanych z bezpieczeństwem. Wyróżniającą cechą kierunku jest jego interdyscyplinarny charakter. Przygotowanie studenta do przyszłej pracy na rzecz bezpieczeństwa jest pełnowymiarowe. Obejmuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności dotyczące bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz terroryzmu. SAN w Krakowie proponuje 3 specjalności w ramach kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zarządzanie kryzysowe i ratownictwo oraz bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa.

Dlaczego warto wybrać te studia?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe dają realną szansę na pracę w zawodzie. Bezpieczeństwo, zarówno państwa, jak i prywatnych firm oraz instytucji międzynarodowych to obecnie temat zyskujący ogromne zainteresowanie, a specjaliści w tej dziedzinie są poszukiwani. Ogromnym atutem kierunku jest jego wszechstronność. Wbrew pozorom, nie są to studia wyłącznie dla tych, którzy chcą pracować w służbach mundurowych. Ochrona informacji niejawnych, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo podmiotów gospodarczych to tematy interesujące wiele osób. Kwalifikacje zawodowe i solidna baza teoretyczna to nie wszystko! Studenci wyposażani są również w wiele przydatnych umiejętności miękkich takich, jak negocjacje, radzenie sobie ze stresem, komunikacja w sytuacjach kryzysowych. Co istotne, zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz pracownicy wojska, policji, służb specjalnych, straży pożarnej, straży granicznej oraz służby więziennej. Uczelnia daje możliwość praktyk zagranicznych i zdobycia szerszej perspektywy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *