Rappe.pl

Szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami – Oferta firmy TARBONUS

Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wynika z art. 2373 § 21 Kodeksu Pracy. Przez „inne osoby” rozumie się kierowników, mistrzów, brygadzistów, liderów i pozostałych pracowników, którzy w jakikolwiek sposób kierują grupami pracowniczymi. Program szkolenia musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2007. Szkolenie BHP dla kierowników kończy się egzaminem i musi zostać udokumentowane zaświadczeniem zgodnym z wzorem określonym stosownymi przepisami. Z firmą Tarbonus szkolenia te nie będą problemem dla żadnego pracodawcy ani menadżera. 

Najważniejsze informacje dotyczące szkoleń BHP dla kierujących pracownikami. 

Osoba podejmująca pracę na stanowisku kierowniczym musi ukończyć szkolenie BHP w ciągu 6 miesięcy od objęcia stanowiska. Kolejne szkolenie jest obowiązkowe w ciągu 5 lat od pierwszego szkolenia, a następnie pracodawca lub menadżer muszą je powtarzać co 5 lat. Minimalna długość tego szkolenia wynosi 16 godzin. Może być ono przeprowadzone tylko przez osoby i instytucje do tego upoważnione, jak na przykład wyspecjalizowane firmy szkoleniowe. Firma Tarbonus szkolenia BHP ma w swojej ofercie praktycznie od początku swojego istnienia, możemy więc pochwalić się długoletnim doświadczeniem i fachową wiedzą z zakresu ich organizacji. 

Szkolenie BHP dla kierowników – ważne elementy programu. 

Program szkolenia BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami musi zostać tak skonstruowany, aby wykształcił u uczestnika trzy podstawowe umiejętności: 

  • umiejętność identyfikacji zagrożeń występujących w procesach realizowanych przez podległych pracowników, zdolność do ich oszacowania i oceny związanego z nimi ryzyka 
  • umiejętność budowania i organizowania bezpiecznego środowiska pracy, oraz jej higienicznych warunków
  • umiejętność chronienia pracowników przed związanymi z wykonywaną pracą zagrożeniami

Naturalnie program ten nie ogranicza się tylko do w/w zagadnień. Zawiera również wybrane elementy z prawa pracy, wiedzę na temat okoliczności, przyczyn i profilaktyki wypadków przy pracy, zagadnienia związane z nauczaniem dorosłych (w celu np. prowadzenia szkoleń stanowiskowych i okresowych dla stanowisk robotniczych), zasady postępowania podczas wypadku, awarii, pożaru, w tym kierowanie akcją ratunkową i udzielanie pierwszej pomocy, skutki i konsekwencje niewłaściwej organizacji stanowisk pracy oraz ochronę przeciwpożarową. 

Podkreślamy, że wszystkie prowadzone przez firmę Tarbonus kursy posiadają programy będące nie tylko spełnieniem wymagań prawa, ale również zawierające praktyczne informacje, przydatne przykłady oraz szereg rad i wskazówek pochodzących z naszego bogatego doświadczenia w kształceniu pracodawców i pracowników. 

Oferta firmy TARBONUS związana ze szkoleniami BHP dla kierowników

Najbardziej tradycyjną formą kształcenia z zakresu BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami są oczywiście szkolenia stacjonarne, które zamówić można kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo. Prowadzony jednak przez firmę Tarbonus sklep oferuje Państwu możliwość zakupu szkoleń online, spełniających te same wymagania i gwarantujących te same uprawnienia, co szkolenia standardowe. Nasi klienci cenią je ze względu na wygodną formę, dostępność w dowolnym momencie i przystępną cenę. 

Dla firm, które chcą połączyć edukację z integracją ciekawym rozwiązaniem są oferowane przez Tarbonus szkolenia wyjazdowe, cieszące się długoletnią tradycją i zainteresowaniem naszych dotychczasowych klientów. 

Aby umożliwić wszystkim korzystającym z naszych usług w poszerzanie wiedzy prowadzone przez Tarbonus wydawnictwo oferuje liczne książki (w tym serie wydawnicze), e-booki, programy komputerowe na dyskach SSD oraz portale – Asystent BHP oraz Asystent PPoż Serwis. Udostępniamy również materiały dydaktyczne online. Z dumą informujemy, że nasz „Poradnik służby BHP” został wybrany najlepszym poradnikiem technicznym w Polsce w konkursie TECHNICUS organizowanym rzez FSNT-NOT. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zarówno pracodawców, osoby pełniące funkcje kierownicze jak i firmowe służby BHP. Z naszym wsparciem zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy staną się dla Państwa o wiele bardziej przejrzyste i zrozumiałe. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *